Komunikat

20 Luty 2017

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii firma PROMAR Sp. z o.o. informuje, że w roku 2017 nie dostarczyła do sieci cieplnej ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii, ciepła z instalacji termicznego przekształcania odpadów oraz ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych.