Historia

Jesteśmy firmą inżynierską, która swoją działalność prowadzi od roku 1994. Obecnie firma jest liderem na polskim rynku w zakresie optymalizacji zużycia energii oraz zdalnego zarządzania infrastrukturą techniczną w budynkach. Oferujemy usługi projektowania, wykonawstwa, serwisu oraz eksploatacji i monitoringu w takich branżach jak: ciepłownictwo, wentylacja, klimatyzacja, zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną budynków. Przełomowym dla firmy był rok 2004, kiedy to rozpoczęliśmy pracę nad implementacją systemu IT pozwalającego na zdalne zarządzanie infrastrukturą techniczną w obiektach, który oferowany jest na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM (PMS).Wykres o firmie