Kontakt


PROMAR Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 27
85-079 Bydgoszcz
NIP: 554-10-06-979
Kapitał zakładowy wniesiony: 50 000 zł.
KRS: 0000166032 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Sekretariat
T: 52 366 80 60
F: 52 366 80 76
poczta@promar.com.pl
Eksploatacja
T: 52 366 80 70
eksploatacja@promar.com.pl
Serwis
T: 52 366 80 80
serwis@promar.com.pl
Oddział w Chorzowie
ul. Składowa 17
41-500 Chorzów
oddzial.chorzow@promar.com.pl

Dyrektor Oddziału
Michał Biniecki
T: +48 660 793 801
michal.biniecki@promar.com.pl