Urząd Miasta Poznań

Urząd Miasta Poznań to, 4 lokalne źródła ciepła o łącznej mocy 1,5 MW. Poniżej przykład Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiacki 17 o kubaturze 91800 m3.

Urząd Miasta Poznań
0,8MW mocy łącznej
Monitoring temperatury w budynkach
81 000 zł oszczędności rocznie

Podjęte działania:

  • Zaprojektowanie i wykonanie dedykowanych aplikacji do regulatorów węzłów cieplnych
  • Zdalny monitoring i eksploatacja poprzez PMS

Efekty ekonomiczne:

  • Oszczędności kosztów stałych i zmiennych wynoszące120 000 zł netto/rok.