Hotel Europejski w Warszawie

Hotel Europejski

Hotel Europejski w Warszawie

Podjęte działania

  • Opracowanie projektu węzła cieplnego w zakresie technologii, AKPiA i elektryki.
  • Kompleksowe wykonanie i uruchomienie węzła cieplnego.

Efekty ekonomiczne

  • Efekty ekonomiczne opublikujemy wkrótce.