Eksploatacja

Najważniejszą rolę w procesie optymalizacji zużycia energii odgrywa właściwa eksploatacja instalacji i urządzeń. Przy użyciu systemu PROMAR MONITORING SYSTEM nasi specjaliści nadzorują pracę instalacji znajdujących się w budynku, gwarantując tym samym ich optymalną pracę.

Eksploatowanym budynkom zapewniamy zdalną regulację lokalnymi źródłami energii, diagnozowanie nieprawidłowości pracy instalacji oraz powiadamianie użytkowników oraz służb serwisowych o stanach alarmowych. Dodatkowo, po każdym sezonie grzewczym, dokumentujemy naszym klientom jak przebiegała eksploatacja instalacji oraz jakie oszczędności udało się wypracować w eksploatowanych przez nas budynkach. W raporcie znajdują się informacje dotyczące analizy zużycia energii, zaleceń dotyczących weryfikacji zamówionej mocy cieplnej oraz niezbędnych modernizacji / remontów urządzeń i instalacji, które umożliwią uzyskanie dalszych oszczędności.

Nasze prace obejmują również wykonanie audytów energetycznych i analiz techniczno-ekonomicznych, optymalizację kosztów stałych i zmiennych za ciepło.. Posiadamy uprawnienia do wystawiania świadectw energetycznych budynków.


Posezonowe raporty eksploatacyjne

Poniżej zamieszczone zostały przykładowe posezonowe raporty eksploatacyjne dotyczące działań prowadzonych przez dział Monitoringu i Eksploatacji.

Raport - Urząd Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy

Raport - Urząd Miasta Poznania