Projektowanie

Dział Przygotowania Inwestycji tworzy zespół doświadczonych projektantów oraz kosztorysantów. Do ich obowiązków należy przygotowywanie dokumentacji technicznej oraz kosztorysów inwestorskich i ofertowych. Zajmują się także projektowaniem instalacji oraz projektami budowlanymi i wykonawczymi.

Przygotowując inwestycję, zawsze dbamy o to, by materiały, z których powstaną projektowane przez nas instalacje, spełniały wymagane normy jakości.  Zwracamy też szczególną uwagę na to, by były adekwatne do funkcji i potrzeb, jakie mają spełniać. Gwarantuje to optymalną pracę instalacji, która będzie służyć przez wiele lat. Nasza oferta obejmuje realizację projektów z zakresu:

  • instalacji c.o. i c.w.u.,
  • węzłów cieplnych,
  • kotłowni gazowych, olejowych, węglowych zarówno w technologii wodnej i parowej,
  • zestawów hydroforowych,
  • sieci cieplnych,
  • instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
  • systemów typu VRV,
  • instalacji elektrycznych,
  • szaf sterowniczych dla węzłów cieplnych i kotłowni,
  • automatyki przemysłowej, węzłów cieplnych, kotłowni, wentylacji i klimatyzacji.

Swoją wiedzą i doświadczeniem wspieramy także inne podmioty, oferując usługi doradztwa technicznego oraz projektowania instalacji na etapie przygotowania inwestycji.