Opis systemu

Inżynierowie firmy PROMAR Sp. z o.o. opracowali autorski system oferowany na rynku pod nazwą PROM@R MONITORING SYSTEM. Pozwala on na optymalizację zużycia energii we wszystkich rodzajach budynków.

Podstawowym założeniem przyjętym podczas budowy systemu była sprawna współpraca z urządzeniami automatyki oraz każdym urządzeniem pomiarowym, odpowiadającym za kontrolowanie i sterowanie instalacjami w budynkach. Każdy element PROM@R MONITORING SYSTEM został zaprojektowany w elastyczny sposób umożliwiający dowolne konfigurowanie funkcjonalności, w zależności od wymagań klienta. System umożliwia również analizowanie otrzymanych danych, dzięki czemu możliwe jest optymalizowanie zużycia mediów w budynkach. PROM@R MONITORING SYSTEM jest oferowany w koncepcji SaaS (Software as a Service), dzięki czemu koszty wdrożenia i użytkowania systemu są niższe niż oszczędności uzyskiwane dla klienta.

Transmisja z monitorowanych obiektów realizowana jest za pośrednictwem sieci GSM lub Ethernet, co sprawia, że lokalizacja monitorowanego budynku nie ma wpływu na komunikację z systemem. Co więcej, użytkownik ma dostęp do systemu przez przeglądarkę internetową, dzięki czemu korzysta z niego za pomocą dowolnego urządzenia z dostępem do sieci Internet.

System skierowany jest do właścicieli i zarządców nieruchomości, którzy zainteresowani są zmniejszeniem zużycia energii oraz bezpieczeństwem pracy instalacji znajdujących się w budynku.