Hala Targowa Koszyki

Hala targowa koszyki w Warszawie

Hala Targowa Koszyki w Warszawie

Podjęte działania

  • Opracowanie projektu węzła cieplnego w zakresie technologii, AKPiA i elektryki. 
  • Kompleksowe wykonanie i uruchomienie węzła cieplnego.

Efekty ekonomiczne

  • Efekty ekonomiczne opublikujemy wkrótce.